Foot-ball Club, la revista d’història i actualitat del nostre futbol.
Redacció: Josep Miquel García, Felip Bens, José Ricardo March.