Avís legal

PROTECCIÓ DE DADES: Lletraferit complix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i tota altra normativa vigent a cada moment, i vela per garantir un ús correcte i tractament de les dades personals de l’usuari. Per a això, junt amb cada formulari de recollida de dades de caràcter personal, en els servicis que l’usuari puga sol·licitar a Lletraferit, farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seues dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si és el cas. Així mateix, Lletraferit informa que dona compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i sol·licitarà, si és el cas, el consentiment al tractament del correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: Lletraferit, per si mateix o com a cessionari, és propietari –o li han cedit expressament– tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la pàgina web, alhora que els elements continguts en ell (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats etc.), són titularitat de Lletraferit. Tots els drets en queden reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’esta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització expressa de Lletraferit. Qualsevol usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Lletraferit.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT: Lletraferit no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjuís de qualsevol naturalesa que pogueren ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

MODIFICACIONS: Lletraferit es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que considere oportunes en el seu lloc web i pot canviar, suprimir o afegir tan els continguts i els servicis que es presten a través d’ell com la forma en què estos apareixen presentats o localitzats en la web.

ENLLAÇOS: En cas que en esta web es disposaren enllaços a altres llocs d’Internet, Lletraferit no exercirà cap classe de control sobre eixos llocs i continguts. En cap cas Lletraferit assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web alié, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’eixos enllaços o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’estes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’EXCLUSIÓ: Lletraferit es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al seu web i/o els servicis oferits sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incomplisquen les presents Condicions Generals d’Ús.

GENERALITATS: Lletraferit perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de la seua web exercint totes les accions civils i penals que li puguen correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ: Lletraferit podrà modificar en qualsevol moment les condicions ací determinades, sent degudament publicades com apareixen ací. La vigència d’estes condicions serà en funció de la seua exposició i estaran vigents fins que siguen modificades per unes altres degudament publicades.