LiteraturaNotes al marge

La funció de la poesia

La pega amb esta columna és que Billy Collins no necessita cap presentació. I Subirana i Godall tampoc