CulturaNotes al marge

La quàntica de la rima i el pernil

A vegades es crea energia del no-res que dona lloc a partícules de matèria i antimatèria