LiteraturaMinima moralia

Zelda i Scott Fitzgerald descobrixen el bidet

Zelda i Francis Scott Fitzgerald coincidixen quan ell és destinat al campament Sheridan (Montgomery, Alabama).