Bombeja Agustinet!Foot-ball Club

Mamprén el Llevant de Danvila

Més enllà de la gestió econòmica, és evident el canvi en la presa de decisions deportives. Les primeres generen dubtes.