Jorn a jorn

La plaça de la Mare de Déu de València en els anys 30, a color

Una plaça al cor de la ciutat, en una segona imatge de Barberá Masip-Desfilis acolorida per Xavier Oms