Jorn a jorn

El Rajolar, d’alqueria a epicentre del sector de la construcció

Es convertix en un show-room de materials a Puçol