Jorn a jorn

Una conferència sobre el pare Vicent Ferrer i el Compromís de Casp de Francisco Gimeno Blay

El dimarts 16 d'abril a les 19:0h en València