En construccióMúsica

El Lladre, el Gegant, el Petit

No és una pel·lícula de Sergio Leone. És com coneixíem a tres homenots del rock’n’roll valencià