Jorn a jorn

Ix a la llum la muralla cristiana de Cocentaina de l’època de Jaume I

En les obres que s'han fet en el Palau Comtal