LiteraturaMinima moralia

Lawrence d’Aràbia i les motocicletes

Va sentir passió per les motos, a la fi de la seua vida.  Per les mítiques Brough