Als fets em remetHistòria

Ací va promulgar Jaume I els Furs de València en octubre de 1238

L’ordenament foral es publicà al poc de prendre València, segurament en l’actual plaça de l’Almoina