Als fets em remetHistòria

Els pitjors de la història

El programa de la TVE, que costa 2 milions per 6 entregues, és d’un 'cunyadisme' històric indignant