Del Sénia al Segura

Leopold Trénor, un regionalisme ‘ben entés’, però compromés

La seua trajectòria recorda els límits però també les potencialitats de la Renaixença valenciana