Jorn a jorn

Descobert un dels forns metal·lúrgics més antics de la península Ibèrica a Montant

En el jaciment de Monte Calvario