Literatura

Els perseguidors

Què unix els personatges de Julio Cortázar, Paolo Sorrentino, Artur Perucho o Carles Fenollosa?