Jorn a jorn

Com era la casa dels Lauria en la pobla d’Ifac?

Es dona a conéixer el seu estudi i reconstrucció virtual