Jorn a jorn

Els Rajolars d’Oliva, Premi d’Urbanisme 2024

En els Premis Arquitectura organitzats pel Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes