Minima moraliaSegle XXI

Vida de Tula

Com els gossos entren en les nostres vides, ens conviden a l’alegria, ens canvien les rutines i ens milloren la vida