LiteraturaPapers de Duanes

Quinze cronopis i una revolució

Una anècdota en la Cuba de Castro, en els 60, exemplificà el valor de la literatura i la rialla