El fil d'AriadnaLiteratura

Rondalla de la rabosa i l’eriçó

A través d'un vers d’Arquíloc, Calvino proposa una classificació d’escriptors segons la visió que tenen del món