Jorn a jorn

El Museu de Prehistòria de València excavarà jaciments a Tavernes de Valldigna, Oliva, Iàtova i Xiva

Des del Plistocé a Bolomor fins als ibers de la Cueva del Sapo