L’AVL publica el vocabulari definitiu sobre el parlar de la Canal de Navarrés

by | 03/07/2024

Una obra magna de Joseph Gulsoy
Temps de lectura: 2 minuts

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua acaba de publicar Els parlars d’Énguera, Anna, Xella, Bolbait, Navarrés, Quesa i Bicorb. El Vocabulario de Énguera y de la Canal de Navarrés de, Joseph Gulsoy. L’obra és “l’esperada culminació” del projecte que, gràcies a l’impuls inicial de Joan Coromines, va iniciar Gulsoy a començament dels anys 60 del segle passat per a estudiar i donar a conèixer les parles valencianes d’origen castellano-aragonés.

Les dades que integren este repertori lèxic –integrat per prop de 6.700 entrades– provenen, d’una banda, de les entrevistes personals fetes des de l’any 1962 pel mateix autor en repetides visites efectuades en els pobles de la comarca (i també a través de la correspondència personal mantinguda amb informants de les diferents localitats de la Canal), així com del buidatge sistemàtic de les fonts escrites de la literatura enguerina publicada des de la fi del segle XIX (sainets, peces teatrals, relats de temes variats), sobretot en les revistes locals A nuestros jóvenes (entre 1944 i 1958) i Enguera (a partir del 1958).

Es tracta d’”una joia lexicogràfica” que no només inclou les dades habituals en este tipus de repertori (categoria lèxica, definició, diferents accepcions de cada paraula), sinó que incorpora també una informació addicional molt valuosa, com els exemples d’ús procedents de la literatura popular o de les entrevistes efectuades in situ pel mateix autor. També oferix “detalladíssimes explicacions de caràcter etimològic, que en molts casos complementen o revisen les seues pròpies aportacions o les del seu mestre Joan Coromines al ‘Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico’ i ‘el Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana“,  recalca l’ens normatiu del valencià en un comunicat.

Esta obra de Joseph Gulsoy, fill adoptiu de la vila d’Énguera des de l’any 2013 i “valencià naturalitzat en esperit i convicció”, com el va definir Manuel Sanchis Guarner, posa de manifest “la necessitat d’integrar en l’estudi del valencià les parles castellanoaragoneses de València”, tal com va asseverar el 2018 l’exacadèmic Emili Casanova en l’acte de lliurament a l’autor de la medalla de l’AVL. “Gulsoy és el gran deixeble de Coromines, el millor filòleg de la nostra llengua no natiu, un dels tres filòlegs més importants en l’actualitat amb Germà Colón i Joan Veny. Un estudiós que, xopat de la saviesa de Coromines, amb modèstia i humilitat proverbials, bondat natural i una perspectiva no tan sacrosanta, ha arredonit l’obra del mestre en els tres camps que ha treballat: en història del lèxic, en toponímia i, especialment, en gramàtica històrica”, va valorar Casanova.

Des de l’AVL recalquen que les parles de la Canal de Navarrés il·lustren un fenomen complex ‘el de les parles de frontera’ que dona testimonio de la interacció entre les llengües veïnes que s’interrelacionen, s’influïxen i s’enriquixen mútuament, i que ha generat un llegat cultural que cal donar a conèixer i que cal preservar, un patrimoni extraordinàriament valuós, tant per als habitants de la comarca com para tots els valencians, expressa la presidenta de l’AVL, Verònica Cantó. L’obra es presentarà junt amb l’Antología de la literatura enguerina este divendres, 5 de juliol, al Saló de Plens de l’Ajuntament d’Énguera.

Et pot interessar